KALİTE POLİTİKAMIZ

Ayaz Otomat

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ;

Müşteri isteklerini karşılamak ve müşteri hedeflerinin gerçekleşmesine katkı vererek Müşteri Memnuniyetini sağlamak,

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri, risk temelli düşünce Ve çalışanlarımızın katılımıyla Sürekli İyileştirmek,

Çalışanların Motivasyonunu sağlamak ve Sürekli Eğitim yoluyla bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak,

Büyümemizi sürdürülebilir kılmak için kâr eden bir kuruluş olmak,

Tedarikçilerimiz ile karşılıklı İşbirliği ve Güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi artırmak,

Yaşadığımız Çevre ve Doğal Kaynakları korumak,

Yasal ve Mevzuat Şartlarına uymak

 

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ;

Ayaz Otomat olarak otomotiv sektöründe talaşlı imalat konusunda faaliyet gösterirken, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynakları bırakmak için;

İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre ile ilgili tüm ulusal, yerel kanun ve yönetmeliklere uymayı,

Ürün devreye alma aşamasından, imha aşamasına kadar tüm basamaklarda, çevre yönetim sisteminin gerekliliklerini uygulamayı ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi,

Atıkları azaltıp, geri dönüşümü sağlayarak ve proseslerimizden kaynaklanan atıkları minimuma indirerek çevresel kirlenmeyi önlemeyi,

Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmayı,

Tükenebilir doğal kaynakları verimli kullanmayı,

Ürün ve faaliyetlerimizin çalışanların sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz etmeyi ve sürekli azaltmayı,

Çalışanlarımızla beraber çevre bilincini geliştireceğimizi,

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür

Recep AYAZ